Bậc Thầy Võ Thuật - The Master

Bậc Thầy Võ Thuật The Master

94

Nội dung phim

Một bậc thầy võ thuật từ chối vào đội quân của nhà Thanh, mẹ và học sinh của mình bị bắt giữ. Để cứu họ, Chen chỉ có một con đường: chiến tranh cho tất cả...

Hình ảnh