Cao Thủ Vô Ảnh Cước: Hoàng Kỳ Anh - Master Of The Shadowless Kick: Wong Kei-Ying

Cao Thủ Vô Ảnh Cước: Hoàng Kỳ Anh Master Of The Shadowless Kick: Wong Kei-Ying

72

Nội dung phim

Phim kể về Hoàng Kỳ Anh cha của Hoàng Phi Hồng và bạn bè, gia đình trong cuộc chiến chống lại bọn buôn bán thuốc phiện

Hình ảnh