Chân Lý Cuộc Sống - Life In The Balance

Chân Lý Cuộc Sống Life In The Balance

184

Nội dung phim

Luật sư Đinh Nhưng Sơn (Tần Bái) là một luật sư trong tòa án nhiều năm. Đối với lớp trẻ, ai cũng kính trọng ông vì ông đã giành được rất nhiều sự hướng dẫn và giúp đỡ những người mới, Lưu Khải (Trần Tuệ San) là một trong những người may mắn. Khải được chỉ định để làm trợ lý cho Đinh Sơn xử lý những vụ kiện, vụ kiện đầu tiên đối thủ là bạn trai cũ Trần Tham Hiền (Mã Đức Chung đóng). Vào ngày lên tòa, Đinh Nhưng Sơn như sụt đỗ khi biết mình đang bị bệnh Parkinson. Ông miễn cưỡng đứng ra bên ngoài, nhường cho Lưu Khải toàn quyền xử lý vụ kiện còn ông sẽ ở bên ngoài hướng dẫn.

Hình ảnh