Chiến Binh Đặc Chủng 2 - The King Of Special Forces 2

Chiến Binh Đặc Chủng 2 The King Of Special Forces 2

81

Nội dung phim

Phim kể về Trình Nghị cùng đồng đội trong lực lượng đặc biệt chống lại các băng nhóm khủng bố.

Hình ảnh