Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Ma Yêu Linh - Zhongkui: Snow Girl and the Dark Crystal

Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Ma Yêu Linh Zhongkui: Snow Girl and the Dark Crystal

226

Nội dung phim

Thành Hồ Đô, một thành trấn phía nam của Đường Triều, Chung Quỳ dưới sự chỉ đạo của Trương Đạo Tiên đã trở thành trảm yêu sỵ, trấn giữ Hồ Đô. Để bảo vệ dân làng không bị ma giới xâm nhập, Chung Quỳ đã thâm nhập Ma Giới ăn trộm hợp bảo, một bảu vật hấp thụ linh khí của ma giới, nhằm tận dụng cơ hợi ngàn năm có một để tiêu diệt ma đạo, mang lại hòa bình cho nhân gian...

Hình ảnh