Đại Chiến Long Tích - Sacrificial Altar

Đại Chiến Long Tích Sacrificial Altar

105

Nội dung phim

Đại Chiến Long Tích: kể về Ngô Tiểu Tà cùng các bạn hữu tìm cách chống lại Lý Lạc Sơn, kẻ đang nghe theo thời Ác Ma đang tìm cách hồi sinh 80 Oán Linh để thống trị nhân gian.

Hình ảnh