Đường Nhân Nhai Tiểu Tử - Chinatown Kid

Đường Nhân Nhai Tiểu Tử Chinatown Kid

342

Nội dung phim

Dương Khương Văn là một ''mọt sách'' tới Mỹ du học. Còn Đường Tùng là một thanh niên thất học, phải vất vả kiếm sống cùng ông nội ở đất Hồng Kông. Sau khi va chạm với tên gian manh Từ Hạo, Đường Tùng phải trốn sang Mỹ sống. Mỗi người một số phận khác nhau nhưng lại khiến hai thanh niên gặp gỡ trên đất Mỹ. Tuy nhiên ở đây, rắc rối vẫn đeo bám Đường Tùng bởi những kẻ bảo kê sừng sỏ ở khu phố người Hoa...

Hình ảnh