Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại - Rise of the Legend

Hoàng Phi Hồng: Bí Ẩn Một Huyền Thoại Rise of the Legend

124

Nội dung phim

Bối cảnh phim được đặt ở Trung Quốc, dưới triều đại Mãn Thanh vào năm 1868, đám quan lại thối nát đã đẩy dân chúng vào cảnh khốn khổ lầm than. Tại Quảng Châu thời bấy giờ có hai băng phái khét tiếng đồng cai quản cảng Hoàng Phố là Hắc Hổ (Black Tiger) và Bắc Hải (Northern Sea).Những chiêu trò đê hèn, ti tiện của chúng đã trở thành nỗi sợ hãi đến ám ảnh của những người dân nghèo vô tội nơi đây. Để trừ khử cả hai băng đảng khét tiếng này và cũng để trả thù cho cha, Hoàng Phi Hồng phải thực hiện nhiệm vụ công lý thử thách đầu tiên trong cuộc đời.

Hình ảnh