Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử - Taste of Love

Ngộ Không Truyện : Tử Hà Tiên Tử Taste of Love

98

Nội dung phim

Phim là ngoại truyện của Tây Du Ký về mối tình giữa Tôn Ngộ Không và Tử Hà Tiên Tử. 500 năm trước sự kiện Đại Náo Thiên Cung, cả hai lén xuống trần chơi và lạc mất nhau .Từ đó dưới thân xác nữ tướng Lâm Anh Tử Hà vừa phải làm tròn sứ mệnh một vị tướng, vừa phải đi tìm ngộ không

Hình ảnh