Phim Minh Triều Cẩm Y Vệ - A Security Of The Ming Dynasty (2016

Phim Minh Triều Cẩm Y Vệ A Security Of The Ming Dynasty (2016

92

Nội dung phim

Phim Minh Triều Cẩm Y Vệ lấy bối cảnh triều Đại Minh thời Vĩnh Lạc, nói về Cẩm Y Vệ phó chỉ huy sứ Lý Nghị ở trong cục diện quan trường hỗn loạn của triều Minh minh tranh ám đấu, vì bảo vệ quốc gia mà cùng thế lực hắc ám đấu tranh.

Hình ảnh