Sứ Giả Cương Thi - Doomsday Messenger

Sứ Giả Cương Thi Doomsday Messenger

82

Nội dung phim

Phim nói về năm 2050 virus G bùng phát, bóng tối Zombie bao trùm cả thế giới. Để giải cứu nhân loại, một nhóm người đã cùng nhau đứng lên tiêu diệt Zombie . Qua nhiều biến cố xảy ra họ đã tìm ra được sự thật về virus G…Phim với sự tham gia của các diễn viên Bing He, Jet Chao, Ray Wang...

Hình ảnh