Tiên Cầu Đại Chiến - Soccer Killer

Tiên Cầu Đại Chiến Soccer Killer

72

Nội dung phim

Phim Tiên Cầu Đại Chiến là một bộ phim kể về nhóm các nhân sĩ yêu nước thời nhà Tống dùng hình thức đá bóng để đối phó với thù trong giặc ngoài.

Hình ảnh